Cirkusskola

I samband med terminsstarter på skolor, friluftsdagar, gårdsfester i bostadsområden och liknande barn- och familjesammanhang är cirkusskolor en perfekt aktivitet.
Inom detta område finns flera olika upplägg, men grundidén är identisk. Barnen får prova på det allra roligaste och mest karakteristiska inom cirkusens värld. Många cirkusskolor avslutas med en final fylld av uppträdanden av barnen själva och här får de chans att visa upp allt som de har lärt sig.

Detta har många gånger varit ett utmärkt sätt för för- och grundskolor att använda Skapande Skola, en bidragsform som Statens Kulturråd tillhandahåller för att främja skolelevers möte och delaktighet med det professionella kulturlivet.

Mer om detta finns att läsa här alternativt på webbadressen: www.mrmac.se/skapandeskola.pdf