Arbetar Du bland barn och ungdomar i skolans värld?

Alla sveriges skolelever har rätt till möten med kulturlivet.
Statens kulturråd ger därför inför varje nytt läsår alla skolor
möjligheten att söka bidraget "Skapande Skola".

Få aktiviteter uppmuntrar och motiverar barn och ungdomar
till samarbete och rörelse så kraftfullt som tanken på cirkus.
På detta tema har vi under åren genomfört en mängd
projekt inom ramen för Skapande skola - ibland som ett
verktyg för integration och värdegrundsarbete, ibland för att
ge nytt syre till idrottsundervisningen och vissa skolor vill
helt enkelt låta ett nytt pedagogiskt instrument för kreativt
skapande ta plats och form.

Mer inspiration och bildmaterial finns här alternativt på
webbadressen www.mrmac.se/skapandeskola.pdf

Varmt välkommen med dina tankar om hur detta kan
stärka Er verksamhet och alla som är en del av den.